TERMALNI SOLARNI SUSTAVI

Termalni solarni sustavi služe za proizvodnju toplinske energije i pripremu potrošne tople vode. Osnovni dijelovi termalnih sustava su:

1. Solarni kolektori
Pretvaraju energiju sunca u toplinsku energiju

2. Solarna stanica s crpkom
Regulira protok medija između solarnog kolektora i solarnog bojlera

3. Solarni bojleri
Akumuliraju toplinsku energiju

4. Regulacijska tehnika
Osigurava sigurnost cijelog sustava, usklađuje rad sa sustavom grijanja i pripreme potrošne tople vode

 

TERMALNI SOLARNI SUSTAVI

Postoje dva osnovna tipa solarnih kolektora:

- Ravni pločasti kolektori
- Cijevni vakuumski kolektori

Pločasti kolektori se koriste češće zbog nešto niže cijene. Međutim, vakuumski kolektori imaju veću efikasnost. Za usporedbu, kod sustava za pripremu tople potrošne vode efikasniji su do 30% u odnosu na pločaste kolektore. Još je osjetnija razlika ukoliko kolektore koristimo u sustavima gdje se traže visoke temperature vode. Efikasnost vakuumskih kolektora kod takvih sustava može biti veća do 50%.

Elmok - solarni sustavi

 

Elmok d.o.o. - solarni sustavi

 

OSNOVANI:  - 1997. godine kao dio koncerna Končar Elektroindustrija d.d. Zagreb.

1.1.2004. godine nakon provedene privatizacije poslujemo u 100% u privatnom vlasništvu pod nazivom ELMOK d.o.o.

Krajem 2009.g. započeli s instalacijom sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

MISIJA: Okrenuti budućnosti i stalnom željom za napredovanje, naglašavajući kvalitetu i inovativnost kao dugoročne ciljeve našeg rada, svojim poslovanjem možemo udovoljiti svim zahtjevima tržišta

 

Elmok - elektromotorske komponente

ELMOK - ELEKTROMOTORSKE KOMPONENTE

Elmok - elektromotorske komponente