Energija Sunca

Obzirom na probleme današnjice Svijet se sve više okreće podizanju energetske učinkovitosti proizvodnje i potrošnje energije te posebice korištenju obnovljivih izvora energije. Najveći izvor obnovljive energije je Sunce čije zračenje dolazi na Zemlju i tamo se pretvara u druge oblike korisne energije. Energija Sunca se direktno iskorištava uz pomoć sunčanih kolektora za zagrijavanje, potrošnju tople vode i grijanje prostora, uz pomoć fotonaponskih ćelija za proizvodnju električne energije ili pak pasivno u građevinama pomoću arhitektonskih mjera u svrhu grijanja i osvjetljavanja prostora.

 

Sunčevo zračenje

Na količinu dozračene energije (insolaciju) pojedinog mjesta na Zemlji ponajviše utječu njegova zemljopisna širina i lokalne klimatske prilike. Zahvaljujući svom geografskom položaju Hrvatska ima povoljne uvjete za iskorištavanje sunčeve energije. Godišnja insolacija u Hrvatskoj iznosi 1100-1500 kWh/m2, ovisno radi li se o kontinentalnom ili primorskom dijelu. Od toga 75% dozrači u toplijoj polovici godine (od početka travnja do kraja rujna), dok je u hladnijem dijelu godine insolacija osjetno niža.

Elmok - solarni sustavi

S obzirom da je prividni kut Sunca preko nebeskog svoda u hladnijem dijelu godine kraći u odnosu na ljetne mjesece, a upadni kut znatno manji, mijenja se i kut pod kojim je potrebno postaviti kolektor da bi se postigle najveće vrijednosti prikupljenog zračenja.

Međutim, prilagodba kuta godišnjem razdoblju ima smisla samo kada se solarni sustav koristi isključivo u određenom dijelu godine. U ostalim slučajevima preporuka je montirati sustav pod kutem od ~35°.

Elmok - solarni sustavi

 

Hrvatska je tijekom `70-ih bila jedna od vodećih zemalja u Svijetu u promoviranju i istraživanjima iskorištenja sunčeve energije. Unatoč tome, danas primjerice jedna Slovenija ima 2-3 puta više instaliranih kolektora od nas, dok Austrija čak više od 30 puta unatoč upola manjoj godišnjoj insolaciji.

 

 

Elmok d.o.o. - solarni sustavi

 

OSNOVANI:  - 1997. godine kao dio koncerna Končar Elektroindustrija d.d. Zagreb.

1.1.2004. godine nakon provedene privatizacije poslujemo u 100% u privatnom vlasništvu pod nazivom ELMOK d.o.o.

Krajem 2009.g. započeli s instalacijom sustava za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

MISIJA: Okrenuti budućnosti i stalnom željom za napredovanje, naglašavajući kvalitetu i inovativnost kao dugoročne ciljeve našeg rada, svojim poslovanjem možemo udovoljiti svim zahtjevima tržišta

 

Elmok - elektromotorske komponente

ELMOK - ELEKTROMOTORSKE KOMPONENTE

Elmok - elektromotorske komponente